Happy holiday csomag

Minden estére más program
2024.01.08 - 2024.12.19

Kerékpár kölcsönzés

Kerékpárok az egész családnak
2024.01.08 - 2024.10.31

Free Wellness csomag

Ajándék wellness szolgáltatások
2024.01.08 - 2024.12.19

Általános Üzleti Feltételek

1. A Szolgáltató adatai

Napraforgó Panzió: Horkesol Szolgáltató Kft.
Rövidített név: Horkesol Kft.
Székhelye: 7621 Pécs, Mátyás kir. u. 8/c.
Cégjegyzékszám: 02-09-079819
Adószám: 24262918-2-02
Müködési engedély száma: 11-11/1719-1/2017

Napraforgó Vendégház: Kovácsy Attila
Székhelye: 7621 Pécs, Mátyás kir. u. 8/c.
Adószám: 76521432-1-22
Müködési engedély száma: 352/2017


2. Általános szabályok

2.1. A jelen „Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és azok szolgáltatásainak valamint a szállóvendégeken kívül eső külsős vendégkör részére nyújtott wellness szolgáltatások igénybevételét.

2.2. A jelen Általános Üzleti Feltételek a Horkesol Kft. által üzemeltetett "Napraforgó Wellness Ház és Panzió" (7623-Pécs, József A. u. 9.) valamint a Kovácsy Attila e.v.   által üzemetetett "Naparaforgó  Vendégház"  (7621-Pécs, Szabó J. u. 1.) foglalásaira egyaránt érvényesek. A "Napraforgó Vendégház" adminisztratív ügyintézését és recepciós feladatait a "Napraforgó Wellness Ház és Panzió" recepciója látja el.

2.3. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Szállásközvetítő portálokon keresztűl leadott megrendelések esetén a Portál által megküldött visszaigazolásban szereplő Vendég a Szerzödő fél.

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy - ide nem értve a Szállásközvetítő Portálokat - a továbbiakban mint Közvetítő a saját nevében adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget. 

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1, A Szolgáltató foglalást online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, továbbá telefax vagy postai levél formájában valamint szállásközvetítő portálokon keresztűl (írásban) fogad el. Telefonon keresztül leadott foglalás csak irásos megerősítés vagy sms visszaigazolás után érvényes. Online foglalási rendszeren keresztül leadott foglalás esetén kérjük, hogy a foglalási űrlapon megadott adatok helyességét, különösen az elérhetőségi és érkezési adatok vonatkozásában ellenőrizni szíveskedjen! Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére a szállásadó fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég foglalására a Szolgáltató által írásban megküldött ajánlat elfogadásával és annak megerősítésével (< foglalás véglegesítéséhez kérjük kattintson ide > linkre történő kattintással) vagy a foglalási szám sms-ben történt visszaküldésével jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül, egyidejűleg a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadását is jelenti. Szállásközvetítő portálokon keresztűl leadott foglalás esetén a szerződés a követítő által megküldött visszaigazolás napján a visszaigazolásban szereplő Vendéggel, mint Szerzödő féllel jön lérte és az ezen foglalások alapján létrejött szerződésekre is a Szolgáltató honlapján megtalálható Általános Szerződési Feltételek érvényesek.

4.3 Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállásfoglalás visszaigazolásában meghatározott összegű előleg fizetését kösse ki. Amennyiben az előleg a visszaigazolásban kitűzött határnapig nem érkezik be, akkor a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan felmondhatja, ebben az esetben az ajánlati kötöttsége és szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Az előleg meg nem fizetése esetén a szerződés Szolgáltató általi írásbeli felmondása hiányában a foglaláskor létrejött szolgáltatási szerződés továbbra is érvényben marad és a vendég általi lemondás illetve meg nem jelenés esetén a szerződés  5. pontjában meghatározott kötbér fizetési kötelezettségek érvényesek.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.5.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6 A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. A megrendelt szállás kötbér fizetése nélkül az érkezés napját megelőző 21. napon túl (kiemelt idegenforgalmi időszakokban és apartman/prémium családi szoba esetén 42 napon túl) mondható le vagy módosítható, ebben az esetben a foglalásban kikötött és megfizetett előleg összege visszafizetésre kerül. Lemondást és módosítást kizárólag írásos formában tudunk elfogadni. *Kiemelt idegenforgalmi időszakok 2024-ben: állami és egyházi ünnepnapok körüli idöpontok, tavaszi és öszi iskolai szünet időpontja, június 14 - augusztus 31., mohácsi Busójárás, Fishing On Orfü fesztivál és Zsolnay Fényfesztivál idöszaka, városi és megyei rendezvények körüli időpontok, december 20 -  2025. január 4.*

5.21 Az érkezést megelőző 21. (kiemelt és apartman/prémium szoba: 42) napon belüli de 7. (kiemelt és apartman/prémium szoba: 14) napon túli lemondás esetén a fizetendő kötbér a teljes foglalási érték 30%-a,

5.22 Az érkezést megelőző 7 (kiemelt és apartman/prémium szoba: 14) napon belüli lemondás esetén a kötbér a teljes foglalási érték 50%-a,

5.23 Az érkezés napján történő lemondás, a lemondás elmaradása illetve meg nem jelenés esetén a kötbér a teljes foglalási érték.

8 főt vagy 4 szobát elérő illetve meghaladó csoportos foglalás esetén a kötbérmentes lemondási idő az érkezést megelőző 42. naptári nap. Az érkezést megelöző 42 napon belüli, de 15 napon túli lemondás esetén 30%, 15 napon belüli, de 7 napon túli lemondás esetén 50%, 7 napon belüli lemondás illetve a lemondás elmaradása és meg nem jelenés esetén a teljes foglalási érték 100 %-ának megfelelő kötbér fizetendő.

5.3   Amennyiben szerződő felek megállapodása alapján kötbér fizetéssel terhelt lemondás helyett a megrendelt szállásfoglalás időbeni eltolása történik meg (feltételekhez kötött függő dátumos foglalás) úgy ez a foglalás Vendég által a késöbbiekben nem lemondható, a felhasználásra kitüzött új határidő nem módosítható és az eredeti foglalásra kifizetett előleg visszatérítése még abban az esetben sem lehetséges, ha a Vendég a későbbi "leutazás" lehetőségét nem vette igénybe.

5.4 Lemondás vagy a lemondás elmaradása esetén a kötbér fizetésétől függetlenül a szállásadó elszállásolási kötelezettsége megszűnik és jogosult az igénybe nem vett szobát más vendég részére kiadni.

5.5 Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 órát követően megszűnik.

Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 16:00 óráig nem érkezik meg, vagy írásban nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

5.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek, csomagajánlatainak foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

5.7. Szállásközvetítő portálokon (booking.com, szallas.hu, stb) keresztűl leadott foglalások esetén a lemondási feltételek a fentiektől eltérőek lehetnek és ezen szerződések esetén a foglalás időpontjában a portálokon megjelenő adatlapunkon szereplő és a visszaigazolásban is meghatározott lemondási feltételeket alkalmazzuk.

6. Árak

6.1. A honlapunkon meghírdetett előfoglalási árak a kiemelt időszakok kivételével (5.1 pont) és kizárólag az érkezés napját megelőző 60. napnál korábbi foglalásokra érvényesek. A szálláshely standard szobaárai (Rack Rate) a szálláshely szobáiban, vagy a Recepción kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott wellness részlegeken állnak rendelkezésre. 

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait - a már lefoglalt és visszaigazolt foglalások kivételével - előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Panziónk dinamikus árstruktúrát alkalmaz, erős kereslet esetén az árak a honlapon feltüntetett Rack Rate áraktól is eltérhetnek. Adott időpontra vonatkozó aktuális árakról a Recepció ad tájékoztatást.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett  áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a honlapunkon (www.napraforgopanzio.hu és www.napraforgofitness.hu) kerülnek meghirdetésre. A kiemelt időszakokra (ÁSZF: 5.1 pontja) történő foglalások esetén szolgáltató egyedi árakat alkalmaz, melyről a recepció ad részletes felvilágosítást.

6.5. A szállásportálokon és egyéb hirdetési felületeken megjelenő árak tajékoztató jellegűek és esetenként csak meghatározott feltételek teljesülése esetén érvényesek. A megrendelt szolgáltatásra vonatkozó árak minden esetben a szolgáltató által saját rendszeréből küldött visszaigazolásban kerülnek rögzítésre, ezeket az árakat a szolgáltató változatlan feltételek mellett az érkezés napjáig garantálja. Amennyiben a szolgáltató saját rendszeréből küldött visszaigazolásban szereplő árak magasabbak mint az egyéb felületeken közölt ár, ami alapján a Vendég az adott szolgáltatást megrendelte, ugy a Vendég a szolgáltató által küldött visszaigazolás napjától számított 3 napon belül a szolgáltatást minden további jogkövetkezmény nélkül kötbérmentesen lemondhatja.

7. Családi kedvezmények

Egy gyermek 4 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben két szülővel egy szobában tartózkodik. Egynél több 4 év alatti illetve 4 éves kor feletti gyermekek elhelyezése pótágy felár megfizetése ellenében történik. 14 éves kor felett teljes szállásdíjat számítunk fel.

8. Fizetés módja, garancia

8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére érkezéskor vagy a Szolgáltató döntése alapján legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyből történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. Utólagos fizetés esetén a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Szolgáltatót késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamat + 7 %.

8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére

c) Vendég a szállás megrendelésével illetve az előleg megfizetésével elismeri a jelen feltételek szerint szolgáltatási szerződés létrejöttét és kifijezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 5. pont szerint fizetendő kötbér összegét az általa megfizetett előleg összegéből Szolgáltató levonja.

8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy

a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Szolgáltató számlavezető Bankjának a Vendég érkezési napján érvényes valuta vételi árfolyamán történik.

b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, utazási csekk, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját kívánságra a Szerződő fél rendelkezésére bocsátja.

8.4. Előleg fizetéssel biztosított foglalás lemondása esetén Szolgáltató a megfizetett előleg összegéből visszafizetést teljesít. A visszafizetésre kerülő összeg

a) a befizetett előleg teljes összege akkor, ha a Szerzödő fél az 5. pontban leírtak alapján kötbér fizetésére nem kötelezett,

b) a befizetett előlegnek az 5. pontban meghatározott kötbért meghaladó része, ha a Szerzödő fél a szállást az 5. pontban meghatározott kötbérmentes lemondási időn túl mondja le.

A visszafizetést Szolgáltató a Szerzödő fél által megadott számú bankszámlára történő banki átutalással teljesíti a jogalap tisztázását követő 5 munkanapon belül.

8.5. Bármely  8.2. - 8.4. pontban meghatározott fizetési és visszafizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerült költség a megrendelőt, mint Szerzödő felet terheli.

 

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1 A Vendég a szálláshely szobáit az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out).

9.2 Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 10:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.

9.3 A vendégek részére nyújtott nem szállás szolgáltatás (wellness és egyéb szolgáltatások) igénybevételi feltételeit a házirend határozza meg, mely a szolgáltatás helyén kerül kifüggesztésre. A szállás és egyéb wellness szolgáltatásoknak a vendégnek felróható okból történt nem rendeltetésszerű használata esetén egyszeri 20.000,- Ft-os rendkívüli takarítási költséget számolunk fel és fenntartjuk a jogot a berendezésekben keletkezett károk megtérítésének követelésére!

9.4 Panziónk wellness szolgáltatásai (infra és finn szauna, gőzfördő, jacuzzi, sókamra és aroma kabin, masszázs ágy és fotel, szolárium, fitnesz és kardió terem) privát jelleggel üzemelnek, az előre lefoglalt időpontban a kiválasztott szolgáltatást egy időben csak Ön és családja használja. A szolgáltatások a szobatípusoknál vagy a promociós ajánlatban leírtak szerint fajtánként egy óra időtartamra és naponta 1 alkalommal foglalhatóak. Foglalás az érkezési napra bejelentkezéskor, a későbbiekben tárgynapon reggel 7 órától lehetséges, előzetes foglalást rendszerünk nem tud rögzíteni. Azonos időpontban egy szoba részére csak egy szolgáltatás vehető igénybe. Kézi masszázs szolgáltatást külsős vállalkozó biztosítja, a szolgáltatás díja a vállalkozónak fizetendő!

9.5 A szálláshelyen az itt tartózkodás ideje alatt szobánként max. 1 db zárt udvari parkoló díjmentesen áll a vendégek rendelkezésére érkezési sorrendben a szabad helyek függvényében. Parkolóhely lefoglalása érkezés elött vagy a tartózkodás folyamán nem lehetséges! Kijelentkezés után - előzetes bejelentés alapján  - a vendég gépkocsija legfeljebb 14 óráig további díj megfizetése nélkül a parkolóban maradhat, ezt követően napi 5.000,- Ft parkolási díjat számítunk fel.

10. Háziállatok, dohányzás

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat csak előzetes egyeztetést követően és külön felár megfizetése ellenében vihető be.

10.2. A Szolgáltató szálláshely teljes épülete nem dohányzó terület, ezért az épületben és különösen a vendégszobákban tilos a dohányzás. Dohányozni az udvaron erre kijelölt területen lehet.

10.3 Amennyiben a Vendég a dohányzási tilalmat megszegi és ennek következtében az épület tűzbiztonsági berendezése működésbe lép vagy az épület berendezéseiben kár keletkezik az okozott kárt és költséget a Vendég távozás előtt megfizetni köteles. A szobában történő dohonyzás esetén távozáskor egyszeri 20.000,- Ft extra takarítási díjat számolunk fel.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásaira szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, létesítményt illetve eszközöket,

b) a Vendég a szállás és szolgáltató hely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival vagy más Vendégekkel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

12.2. A Szolgáltató köteles;

a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra - vagy az akadályoztatás megszűntéig - egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

c) transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez

12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

13. A vendég betegsége, halála

13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

14. A Szerződő fél jogai

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szállás és szolgáltató helyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

14.3 A Vendég panasztételi joga a szállás és szolgáltató helyről történt távozását követően megszűnik.

15. A Szerződő fél kötelezettségei

15.1. Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató létesítményeiben.

15.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységébe.

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

18. Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles;

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standardek szerint teljesíteni

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a szálláshely épületén belül a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

19.1.3 Az udvari zárt parkoló igénybe vétele a Vendég kockázatára történik, a Szolgáltató a parkolóban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal!

19.1.4. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. A kijelentkezést követően a szobában hagyott bárminemű élelmiszert az általános szállodai protokoll szerint hulladékként kezeljük, használati tárgyakat külön díjazás ellenében 14 napig megőrizzük és azt a vendég írásban megerősített kérésére és a vendég költségére futárszolgáltat igénybe vételével a megadott címre utánküldjük.

19.3 A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár vagy igénybe vett szolgáltatás árának a hússzorosa, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

20. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

21. Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

23. Weboldal

23.1 Hivatkozások és linkek

A Szolgáltató nincs befolyással a weboldalain belinkelt vagy hivatkozott, harmadik fél tulajdonában lévő anyag megtervezésére és tartalmára.

23.2 Szerzői jog

A weboldalak, a felhasznált diagramok, képek és logók elrendezését, illetve az egyéni hozzájárulások gyűjteményét szerzői jog védi. Bármely olyan tárgyaknak egyéb elektronikus vagy nyomtatott kiadványba történő átmásolása vagy felhasználása, mint a diagramok, képek vagy szövegek, nem engedélyezett a Szolgáltató beleegyezése nélkül.

Kapcsolat

  • Cégnév: Horkesol Kft.
  • Pécs, József Attila u. 9.
  • Telefon:+3672 510-796
  • Fax: +3672 510-797
  • Mobil: +3630 532-3155
  • Hétvégén: +3630 532-3155

© 2008 - 2024 Horkesol Kft.
Pécsi szállások, panziók Pécsen, wellness hétvége Pécs, belvárosi szállás Pécsett
A weboldalon található anyagok kizárólag írásbeli hozzájárulás után tehetőek közzé.